Powstrzymajmy katastrofę klimatyczną!

Podpisz petycję skierowaną do polskiego rządu w sprawie poparcia inicjatywy, jaką jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

TREŚĆ PETYCJI
PODPISZ PETYCJĘ
26339osób podpisało
petycję
zebrano 52% wymaganych podpisów
Unia Europejska jest drugą potęgą gospodarczą świata. Jej liderzy prowadzą działania, aby została ona głównym globalnym graczem w walce z katastrofalną zmianą klimatu. Polska powinna należeć do grona liderów. Solidarnie z resztą krajów członkowskich musi postawić na przyszłość neutralną klimatycznie albo tej przyszłości nie będzie.

Specjalny raport panelu naukowców (IPCC) opublikowany w październiku 2018 roku, badający różne scenariusze klimatyczne jasno dowiódł, że tylko osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej do roku 2050 umożliwi zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie o 1,5 st. C wyższego od tego w epoce przedprzemysłowej. Jest to zgodne z zasadami porozumienia paryskiego, które zakłada podjęcie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur. Pomimo że skutki zmiany klimatu będą odczuwalne, taki wzrost temperatur pozwoli nam uniknąć katastrofalnych zmian. Aktualne działania prowadzą nas do wzrostu średnich globalnych temperatur o 3-4 st. C do końca wieku.
Neutralność klimatyczna oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz usunięcie z atmosfery tych emisji, których ograniczyć się nie udało. Rozwiązaniem problemu jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, odnawialne źródła energii, elektryczny transport indywidualny i zbiorowy, zrównoważone rolnictwo, a także ochrona naturalnych pochłaniaczy CO2 jak torfowiska i tereny podmokłe oraz sadzenie drzew.
W czerwcu 2019 r. podczas spotkania Rady Europejskiej polski rząd razem z Węgrami, Estonią i Czechami powiedział NIE dla celu, jakim jest ustanowienie osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Od czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej rząd Węgier zadeklarował odejście od węgla w wytwarzaniu energii do roku 2028, Czechy powołują tzw. Komisję Węglową, która ma przeanalizować jak kraj może odejść od węgla, a Estonia zmieniła zdanie i zapowiedziała, że poprze unijny cel. Natomiast polskie plany w dziedzinie energetyki i klimatu zakładają jedynie niewielki spadek zużycia węgla w wytwarzaniu energii w porównaniu z innymi krajami Unii.

Polski rząd dotychczas nie przedstawił oficjalnego stanowiska w sprawie neutralności klimatycznej, co może oznaczać konieczność powtórzenia głosowania na kolejnym, grudniowym spotkaniu Rady. Jeśli nie nastąpi zgoda wszystkich państw, przyjęcie celu neutralności klimatycznej zostanie ponownie zablokowane. Oznacza to poważne opóźnienia w przygotowaniu planu Unii Europejskiej na ograniczenie emisji, osłabienie Unii Europejskiej w walce ze zmianą klimatu i ogromne ryzyko dla realizacji założeń porozumienia paryskiego.
Potrzebujemy jak najszybszego wyznaczenia wspólnego europejskiego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Oczekujemy aktualizacji Krajowego Planu dla Energii i Klimatu do 2030 roku i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Dokumenty te powinny być spójne w zamierzeniach oraz wskazywać działania, dzięki którym Polska przyczyni się do realizacji celu neutralności klimatycznej gospodarki unijnej do 2050 roku.

Chcemy zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w polskiej energetyce i przedstawienia w tych dokumentach jasnej ścieżki odejścia od węgla w produkcji energii.
Dlaczego to jest tak ważne? Bez jasno określonego celu do 2050 roku Unia nie będzie w stanie zaplanować działań, odpowiednio podzielić środków finansowych i zapewnić szybkiego wdrożenia technologii skutkujących zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i pochłanianiem ich nadwyżki.

Data 2050 r. wydaje się odległa, ale tak naprawdę dzieli nas od niej tylko jedno pokolenie...

To pokolenie, o przyszłości którego przesądzą decyzje podjęte przez polityków już 12 i 13 grudnia 2019 roku. To wtedy odbędzie się spotkanie Rady Europejskiej, na którym musi zapaść jednomyślna decyzja państw członkowskich co do celu 2050.
PODPISZ PETYCJĘ
TREŚĆ PETYCJI

Zostaw swój mail, jeśli chcesz być z nami na bieżąco:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33. Dowiedz się więcej jak przetwarzamy twoje dane osobowe klikając tu.
Dziękujemy za zapis do newslettera!

Udostępnij petycję:

Pomóż poinformować o petycji